154 Kv Trafo Merkezi

154 Kv Trafo Merkezi

154 Kv Trafo Merkezi

Güven Elektrik, yapılacak iş ve Güven Elektrik tüm elektrik trafo merkezi için tam sorumluluğa sahiptir. Projeler; ön reklam nihai tasarımı, tedarik, yapım ve tesliminden anahtar teslimi olarak Ayrıca Güven Elektrik, mevcut tesislerin yenilenmesi için çözümler sunmuştur. Bulma problemlerini içeren, bu problemlere çözüm sunan alt istasyonlar ve yenilenmiş kurulumların oluşturulması. Aşağıdaki işleri çok profesyonel bir şekilde yürütüyoruz;


Arazi tespit / kurulum alanlarının belirlenmesi
Geoteknik saha araştırması
Ön fizibilite raporunun yapılması
Teknik Değerlendirme ve Fizibilite Çalışmaları
Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri (AR-GE)
Çevresel Etki Değerlendirmesinin Edinilmesi (ÇED)
Gerekli harita çalışmaları

Toprak özdirenç ölçümü

Tüm Yüksek gerilim ve Orta gerilim sisteminin tasarımı

Gerekli yerel yönetim belgelerinin tamamlanması, hesaplamalar
Yerel makamlardan onay almak
Gerekli tüm ekipman ve malzemelerin üretimi ve temini
Tüm sistemin montajı
Komple sistemin testi