Enerji Nakil Hattı

Enerji Nakil Hattı

Enerji Nakil Hattı

Güven Elektrik'in uzmanlık alanlarından biri de SCADA dahil trafo merkezleri, sistemin uzaktan kumanda ile izlenmesi, kontrolü, sistem. Aşağıdaki işleri çok profesyonel bir şekilde yürütüyoruz;

• Arazi tespit / kurulum alanlarının belirlenmesİ

• Geoteknik saha araştırması

• Ön fizibilite raporunun yapılması

• Teknik Değerlendirme ve Fizibilite Çalışmaları

• Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri (AR-GE)

• Çevresel Etki Değerlendirmesinin Edinilmesi (ÇED)

• Gerekli harita çalışmaları

• Toprak özdirenç ölçümü

• Tüm HV-MV-LV sisteminin tasarımı

• Gerekli yerel yönetim belgelerinin tamamlanması, hesaplamalar

• Yerel makamlardan onay almak

• Gerekli tüm ekipman ve malzemelerin üretimi ve temini

• Tüm sistemin montajı

• Komple sistemin testi

• Sistemin ön devreye alınması ve devreye alınması

• EPC yüklenicisi olarak anahtar teslim çözüm

• Enerji otomasyon işleri

• Harmonik ölçümleri

• Uzaktan Ölçüm Sistemi


Büyük ölçekli projelerin bazıları anahtar teslimi olarak tamamlanmış ve başarılı olmuştur;

• 2x1272 MCM İletken Belek Enerji Enerji Nakil Hattı Tasarımı ile 154kV, İnşaat ve Devreye Alma

• 2x1272 MCM Mobil-1 ile 154kV - Samsun-1 Enerji Nakil Hattı Anahtar Teslim bazında ve bazı parçaları yenilenmiştir Promet, 3 MW Güneş Enerjisi Santrali ve PTL Projesi

• STS Elektrik Aydın Söke, 6.5 MW Güneş Enerjisi Santrali ve PTL Projesi

Ana uzmanlığımız;

Yaptığımız çalışmalara örnek olarak aşağıdaki maddeler verilmiştir ve malzemeler 154kV için 2x1272 MCM Mobil-1 - Samsun-1 Enerji İletimi

ile kullanılmıştır. Hat anahtar teslimi temeli ve bazı parçalar yenilenmiştir.